INTEGRACJA TI W SZKOLE - KRYTERIA UNESCO


TIK w bardzo krótkim czasie stały się jednym z podstawowych budulców nowoczesnego społeczeństwa. W wielu krajach rozumienie TIK i podstawowe kompetencje w tej dziedzinie uważa się za kluczowe elementy edukacji na równi z czytaniem, pisaniem i liczeniem. (Tłum.: L. Hojnacki)

  • Powyższy tekst jest wstępem do dokumentu UNESCO z 2002 roku. Powstał dla wsparcia krajów UNESCO w diagnozie stopnia integracji TIK z procesem kształcenia i w przygotowywaniu programów doskonalenia nauczycieli. Polska szkoła znajdowała się wtedy między gdzieś między stadium A i B.

  • Dziesięć lat później, po rewolucji Web 2.0 wszędzie poza szkołą technologie cyfrowe już prawie w niczym nie przypominały tych z 2002 roku. Polska edukacja... NADAL znajdowała się między poziomami A i B.

  • W 2018 r. (szesnaście lat później - przenosiny serwisu enauczanie.com do wersji mobilnej). Powszechnie dostępne technologie mobilne usunęły niemal wszystkie obiektywne bariery technologiczno-finansowe. Peleton szkół zaś... rozciągnął się między stadiami A i D.

Publikuję poniższe tłumaczenie, ponieważ mimo upływu czasu i rozwoju technologii jest zaskakująco aktualne

.Wskaźniki stadium wdrażania TI w szkole dla różnych obszarów działalności szkoły

Źródło:

Information and communication technology in education. A curriculum for schools and programme of teacher development.

Division of Higher Education, © UNESCO, 2002.

Dostępny: http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001295/129538e.pdf (pobrano 01.05.2004)


Tłumaczenie: Lechosław Hojnacki