METODA WEBQUEST

Etapy i ogniwa WebQuestu. Praktyczny opis i praktyczne rady. Użyteczne narzędzia. Przykłady dobrych praktyk.

Skrót adresu: WebQuest.enauczanie.com (przeniesiono z enauczanie.com)

Kiedy? Po czym poznać?
Etapy i ogniwa WebQuestu. Praktyczny opis, schemat, praktyczne rady. Użyteczne narzędzia. Przykłady dobrych praktyk.
Znajdziesz tu zarówno przykładowe produkty końcowe uczniowskich WebQuestów, jak i zaprojektowane przez nauczycieli plany WebQuestów
Literatura WebQuestu