[7] O PROJEKCIE (OD UCZNIÓW, OD NAUCZYCIELA)

 • 7.1. Od autorów (o autorach, o prawach do używania utworu) [oryg.: Credits]

 • 7.2. Od nauczyciela, dla nauczycieli, przewodnik nauczyciela [oryg.: Teacher’s guide]

7.1. Od autorów i o autorach (to tworzą uczniowie).

Zalecana zawartość

Tę sekcję przygotowują autorzy prezentacji/publikacji - uczniowie. Nauczyciel powinien pomóc w kwestiach prawa (dane osobowe uczniów, licencja etc.).

 • Informacje o autorach.

 • Od autora (bezpośrednie zwrócenie się do odbiorcy, ostatnie słowo).

 • Ewentualne formy kontaktu z autorami w celu uzyskania informacji zwrotnej (np. formularz kontaktowy, pole komentarza etc.).

 • Informacje o zasadach używania produktu, prawach udzielonych czytelnikowi, licencjach etc.

UWAGI praktyczne (L.H.)

 • Zamieszczenie informacji i prawach do użytkowania utworu należy dziś do dobrego tonu. Pomaga także kształtować u uczniów świadome postawy wobec praw autorskich, ale także społeczne postawy (świadomie daję coś innym).

 • Zalecam wzięcie pod uwagę licencji CC

 • Pamiętaj, że nie możesz udzielić innym więcej praw, niż sam(a) posiadasz.

Czy oglądasz w całości napisy końcowe filmów? Wiem, że nie ;-) Spróbuj raz. Wynotuj rodzaje informacji, które się tam pojawiają. To może być inspirujące.

 • starszym uczniom nie dyktuj wykazu, poleć im samodzielnie ułożyć listę na podstawie własnych wniosków z obserwacji napisów końcowych; to często bywa dla nich owocną zabawą.

7.2. Od nauczyciela, dla nauczycieli, przewodnik nauczyciela (to tworzy nauczyciel).

Zalecana zawartość

Ta sekcja powinna zawierać wskazówki dla innych nauczycieli, którzy chcieliby wykorzystać WebQuest takie, jak:

 • informacje o grupie docelowej (wiek, klasa),

 • dziedzinę WebQuestu (przedmiot(y) szkolne też, ale nie tylko!),

 • przyjęte standardy realizacji,

 • warunki realizacji,

 • refleksje nauczyciela po realizacji,

 • przykładowe efekty pracy uczniów,

 • ewentualnie także informacje o autorze lub nauczycielu prowadzącym WebQuest.

UWAGI praktyczne (L.H.)

 • Od nauczyciela (prowadzącego)

 • (podaj kontekst powstawania Webquestu(ów), ciekawe/istotne informacje, których nie można wywnioskować z samej publikacji; rozważ podanie pewnych informacji o szkole, placówce, sobie).

 • Dla nauczycieli (poszukujących)

 • (wszyscy uczymy się od siebie wzajemnie; podziel się swoją wiedzą załącz choćby najprostsze wskazówki dla innych).

Najpopularniejszą frazą wyszukiwaną w związku z WebQuestami jest "przykłady WebQuestów". Dlatego i twoje przykłady będą bardzo cenne. Uzupełnij je o metainformacje, słowa kluczowe - aby pomóc innym w trafnym wyszukaniu dobrych przykładów z interesującej ich dziedziny.