PRZYKŁADY WEBQUESTÓW DOSTĘPNYCH W SIECI

Znajdziesz tu zarówno przykładowe produkty końcowe uczniowskich WebQuestów, jak i zaprojektowane przez nauczycieli plany WebQuestów

WebQuesty projektu Belfer Online (plany nauczycielskie)

Na stronie projektu Belfer Online, sprzed kilku lat są dostępne wybrane WebQuesty zaprojektowane przez nauczycieli - uczestników. Pamiętaj, że każdy z dostępnych tam WebQuestów jest pierwszym tego typu projektem jego autora.

Zobacz WebQuesty projektu Belfer Online:

Uwaga: na wspólnych listach WebQuestami znajdują się także odnośniki do pewnej liczby innych (niż WebQuesty) produktów projektu.

Lista WebQuestów OEIiZK (plany nauczycielskie)

Obszerna lista WebQuestów dla SP, G i PG. WebQuesty są różnej jakości, należy do nich podchodzić z rozwagą.

Zebrane inne przykłady WebQuestów i produktów z Sieci opatrzone komentarzami LH

Oznaczenia na liście: [P] - przedszkole, [SP] - szkoła podstawowa,[G] - gimnazjum, [L] - liceum, [PG] - ponadgimnazjalna, [3SP] - klasa III SP,...

Bogata, angielskojęzyczna, wyszukiwalna lista WebQuestów