Technologie chmurowe w edukacji

Proste, bezpłatne, ogólnodostępne narzędzia i serwisy chmurowe (online) przydatne w edukacji. Aplikacje przeglądarkowe.

Usługi Google stanowią potężny pakiet bezpłatnych narzędzi o dużej uniwersalnosci zastosowań i ogromnym potencjale edukacyjnym. Dlatego poświęcono im odrębny dział.
Systemy pozwalające publikować i osadzać w stronach WWW galerie i slajdowiska. Inne niż Prezentacje Google Online (opisane oddzielnie). Flickr.com, Slideshare.net
Przetwarzanie grafiki, konwersja formatów etc.

Przydatne adresy prostych narzędzi online