Galerie i slajdowiska ONLINE

Inne niż serwisy Google

W Polsce "prezentacja" nader często jest utożsamiana z tym, co można przygotować w programie PowerPoint. Jednak nie samym PowerPointem człowiek żyje. Nie wszędzie jest to narzędzie dostępne, dobre, optymalne, pożądane. Nie jest też postrzegane jako oryginalne. Najbardziej uniwersalnym serwisem służącym do (współ)tworzenia, odtwarzania, przechowywania, publikowania i osadzania prezentacji są Prezentacje Google Online (zobacz oddzielny dział). Tutaj prezentujemy inne obiecujące, bezpłatne systemy online przydatne do zbliżonych celów.

1. Flickr.com (galerie zdjęć)

 • Flickr.com to bezpłatna usługa internetowych galerii grafik pozwalająca na:

  • gromadzenie prawie dowolnej liczby (do 1 terabajta) dowolnych zdjęć, obrazków o rozmiarach do 15 MB (oraz - w wersji bezpłatnej - dodatkowo filmików do 3 min, do 1 GB / miesiąc),

  • opisywanie zdjęć oraz ich tagowanie (przypisywanie słów kluczowych),

  • edycja zdjęć bezpośrednio we Flickr'rze.

  • porządkowanie zdjęć za pomocą setów (albumów),

  • zastrzeżenie prywatności do oglądania zdjęć (bez udziału osób trzecich),

  • współpracę w grupach użytkowników serwisu,

  • publikowanie/osadzanie galerii online na stronach WWW.

  • Geotagowanie.

  • Współpraca: w grupach (tam nie da się tworzyć setów).

 • Adres: flickr.com

 • Wymagania: bezpłatne konto Yahoo ID (uwaga: Flickr został zakupiony przez serwis SmugMug, niebawem sposób logowania się zmieni).

 • Grupowanie zdjęć na kilka sposobów:

Galeria 1. Osadzony w stronie set (album) z flickr.com (patrz opis w tekście).

Slideshare.net

 • Adres: slideshare.net

 • Można za jego pomocą przechowywać/publikować/osadzać: prezentacje (PowerPoint), dokumenty (DOC, PDF).

 • Dokument jest wyświetlany jako prezentacja złożona z nieruchomych slajdów (w przypadku DOC lub PDF ich rolę spełniają strony).

 • Prezentację można przeglądać online w Slideshare lub osadzić w stronie WWW (patrz Galeria 2.).

 • Prezentacja PowerPoint może zostać uzupełniona o synchroniczny dźwięk z pojedynczego pliku MP3, zaś między dwa dowolne slajdy można "włożyć" filmik z YouTube.

 • Przykładowy adres prezentacji (tu: PDF):

 • Osadzone slajdowisko (ten sam PDF): patrz Galeria 2.

Galeria 2. Slajdowisko uzyskane z opublikowanego pliku PDF (tu: wyeksportowanego z prezentacji OpenOffice Impress).