FORMULARZE GOOGLE ONLINE

Formularze Google online, to dojrzałe oprogramowanie do tworzenia formularzy ankiet, głosowań, quizów, testów etc. dysponujące niespotykanie szerokim zestawem możliwości technicznych i zastosowań edukacyjnych.

Formularze Google Online jako jedyny z powszechnie znanych pakietów pozwalają zupełnie bezpłatne i bez reklam na (między innymi):

 • intuicyjne tworzenie i edycję złożonych formularzy zawierających różnorodne typy pytań/zadań (patrz Rys.1.);
 • formatowanie formularzy (style);
 • zbieranie danych w wygodnej do dalszego przetwarzania formie (w Arkuszach Google online) z możiwością ich eksportu;
 • wizualizację zebranych danych;
 • osadzanie w formularzach grafiki i wideo (z YouTube);
 • współpracę nad formularzami i nad zebranymi danymi;
 • wysyłanie, osadzanie formularzy i adresowanie ich do konkretnych grup odbiorców:
  • tylko dla właściciela,
  • dla określonej przez właściciela grupy ludzi (np. uczniów klasy),
  • publicznie (dla każdego);
  • automatyczne powiadamianie o wszelkich lub wybranych zmianach (np. o fakcie wypełnienia formularza lub o pojawieniu się konkretnych danych);
 • wiele innych.
Rys.1. Typy pytań.
Przykład 1. Prosty formularz osadzony w stronie.

Adres skrócony prostego formularza z Przykładu 1.:

Rozszerzenia Formularzy - Dodatki

Formularze Google pozwalają na instalowanie i używanie Dodatków. Proponuję zwrócić uwagę na dodatki:

 • formLimiter - pozwala przerwać zbieranie danych o wyznaczonej dacie i godzinie, po zebraniu wyznaczonej liczby odpowiedzi/zgłoszeń, a także po osiągnięciu zadanej wartości przez dowolnie wybraną komórkę arkusza odpowiedzi); potrafi też powiadomić o tym fakcie wyznaczonego odbiorcę e-mailem;
 • Choice Eliminator, który z pytania wielokrotnego wyboru eleiminuje te odpowiedzi, które ktoś już wcześniej wybrał (co pozwala np. "obdzielić" uczniów zadaniami lub tematami);
 • gMath, który pozwala generować matematyczne wzory, wyrażenia i wykresy (także statystyczne).