RADY METODYCZNE

Jak wykorzystać efektywnie w edukacji specjalistyczne cechy i możliwości mobilnych urządzeń?

Dział w trakcie przenoszenia. Reszta: patrz stary serwis: www.enauczanie.com/mobilne/rady

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ

Poniżej przykłady zastosowań mobilnych urządzeń ilustrujące ich specyfikę w różnych kontekstach. W budowie.

Motywowanie do aktywności fizycznej, monitorowanie jej etc., to dziś bardzo popularne, prozdrowotne zastosowania urządzeń mobilnych.
To samo w formie prezentacji online:
Zastosowania smartfonu/tabletu: muzyka (enauczanie.com)
To samo w formie prezentacji online:
Zastosowania smartfonu/tabletu: przyrodnicze (enauczanie.com)
Urządzenia mobilne dzięki swoim unikalnym cechom uzytkowym mają moc łagodzenia problemów powstających w kontekście niemal wszelkich niepełnosprawności i upośledzeń. Dział w trakcie uzupełniania.
Matematyka należy do tych przedmiotów, na których tablety i smartfony sprawdzają się szczególnie efektywnie, zaś rozpoczęcie pracy z mobilnymi urządzeniami jest stosunkowo łatwe, szybkie i wdzięczne. Dział w trakcie uzupełniania.
Smartfon jako urządzenie komputerowe wyposażone w wiele rozmaitych czujników mierzących najróżniejsze wielkosci fizyczne jest wymarzonym mobilnym laboratorium pomiarowo-naukowym.Dział w trakcie budowania.
Dział jeszcze nie przeniesiony ze starej wersji. Niebawem.