POMIARY I WIZUALIZACJA: GEO

Narzędzia do pomiaru, szacowania i obrazowania wielkości i zjawisk

Co można mierzyć, szacować, wykrywać, wizualizować?

Uwaga, poniżej podano także przykłady konkretnych, bezpłatnych aplikacji; należy je traktować jako przykłady wprawdzie przetestowane przez autora, ale tylko przykłady. "Apek" tego rodzaju jest znacznie więcej.
 • Położenie satelitów, w tym na żywym obrazie nieba (AR)
 • Długość i szerokość geograficzna (do kilkunastu metrów)
 • Wysokość n.p.m. (z satelitów)
 • Wysokość, różnice wysokości (altimetr - ciśnieniomierz)
 • Prędkość (z satelitów i kilku innych źródeł)
 • Trasa (droga na mapie, długość, prędkość, różnica wysokości)
 • Kierunki geograficzne (z satelity)
 • Kierunki geograficzne (z kompasu)
 • Kierunki geograficzne (z żyroskopu)
 • Powierzchnia terenu (na mapie)

 • c.d.n.
c.d.n.

Np.

c.d.n.