POMIARY I WIZUALIZACJA: inne niebawem

Narzędzia do pomiaru, szacowania i obrazowania wielkości i zjawisk

Co można mierzyć, szacować, wykrywać, wizualizować?

Uwaga, poniżej podano także przykłady konkretnych, bezpłatnych aplikacji; należy je traktować jako przykłady wprawdzie przetestowane przez autora, ale tylko przykłady. "Apek" tego rodzaju jest znacznie więcej.
  • Ciśnienie, zmiany ciśnienia (barometr - ciśnieniomierz)
  • Pole magnetyczne (trójwymiarowo)
  • Przewody pod napięciem (w ścianach)
  • Przedmioty metalowe
  • Przyspieszenie (w trzech wymiarach)
  • Detektory i analizatory WiFi (wiele wielkości)
  • Detektory, testery, skanery i analizatory parametrów sieci
  • (IP, ARP, ping, przepustowość etc.)
  • c.d.n.
c.d.n.

Np.

c.d.n.