POMIARY I WIZUALIZACJA: ŚWIATŁO

Pomiary, szacowanie, wykrywanie i wizualizacja różnych parametrów i wielkości związanych ze światłem

Co można mierzyć, szacować, wykrywać, wizualizować?

Uwaga, poniżej podano także przykłady konkretnych, bezpłatnych aplikacji; należy je traktować jako przykłady wprawdzie przetestowane przez autora, ale tylko przykłady. "Apek" tego rodzaju jest znacznie więcej.
  • Barwa
  • Kod RGB koloru
  • Natężenie światła
  • Balans bieli
  • Temperatura barwowa
  • Podczerwień
  • c.d.n.
c.d.n.

Np.