APARATURA OPTYCZNA

Mikro, makro, tele, endo etc.

Co można mierzyć, szacować, wykrywać, wizualizować?

Uwaga, poniżej podano także przykłady konkretnych, bezpłatnych aplikacji; należy je traktować jako przykłady wprawdzie przetestowane przez autora, ale tylko przykłady. "Apek" tego rodzaju jest znacznie więcej.

Mikroskop za 7$

Fot. 1. Mąka pod mikroskopem-przystawką.

Mikroskop za 0 złotych

Fot. 2. Soczewka wyjęta z uszkodzonego napędu DVD i przyklejona na obiektywie smartfonu daje kilkudziesięciokrotne powiększenie obrazu.
c.d.n.