APARATURA OPTYCZNA

Mikro, makro, tele, endo etc.

Co można mierzyć, szacować, wykrywać, wizualizować?

Uwaga, poniżej podano także przykłady konkretnych, bezpłatnych aplikacji; należy je traktować jako przykłady wprawdzie przetestowane przez autora, ale tylko przykłady. "Apek" tego rodzaju jest znacznie więcej.

Mikroskop

Fot. 2. Mąka pod mikroskopem-przystawką.
  • c.d.n.
c.d.n.

Np.