PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ TABLETU/SMARTFONU: SPECJALNE POTRZEBY

Przykłady specyficznego podejścia. Dział dopiero powstaje.

[1] TYFLOTECHNOLOGIE

Nowoczesne urządzenia cyfrowe (w tym także np. zaawansowane komórki) dzięki pojawiającym się ostatnio nowym funkcjom i sposobom obsługi - mogą znakomicie wspomagać pracę w ciemności, bez użycia wzroku (np. za kierownicą), obsługę przez osoby słabo widzące lub nie widzące. Przykłady to wszelkie funkcje głosowe oraz wibracyjne potwierdzanie operacji.

Android ma wiele wbudowanych mechanizmów, które służą do bezwzrokowej komunikacji z urządzeniem. W założeniu zostały przewidziane dla kierowców oraz dla osób z dysfunkcjami wzroku i słuchu (ale też do obsługi bez użycia rąk). Wsród nich są m.in.:

 • wbudowany screenreader (czytnik ekranu),
 • syntezator mowy (Text-to-speach, TTS) w różnych językach,
 • ujednolicony interfejs aplikacji (API) dla syntezatorów mowy,
 • aplikacje TalkBack, SoundBack oraz KickBack umożliwiające komunikację z urządzeniem (odpowiednio) werbalną (mowa TTS), dźwiękową oraz dotykową (wibracje).
 • Intersection Explorer (apka firmy Google; interaktywna mapa wycentrowana na położeniu aktualnym użytkownika, która dostarcza głosowego opisu otoczenia, skrzyżowań etc.; pozwala opanować trasę; niestety angielskojęzyczna)
 • Eyes-Free Shell (apka zamieniajaca urządzenie z Androidem w sterowane bezwzrokowo)
 • Mobile Accessibility Demo (30-dniowe demo płatne apki zaprojektowanej dla osób niewidomych i niedowidzących; pozwala w łatwy i intuicyjny sposób używać telefonu z Androidem)
 • Ivona TTS (znakomity polski głos syntetyczny; lepszy od systemowego)

[2] OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Przykład 1.

Osoby z zaburzeniami mowy i nie umiejące czytać otrzymują możliwość przekazywania prostych komunikatów.

 1. Terapeuta, który chce porozmawiać z osoba niepełnosprawną, zadaje pytania np. jak się dzisiaj czujesz? lub gdzie chcesz dzisiaj iść?
 2. Podopieczny ma możliwość wyrażenia swoich potrzeb poprzez przyciśnięcie odpowiedniego obrazka.
 3. Z obrazków można składać złożone komunikaty - pomaga uczyć się budowania zdań.
 4. Ułożone komunikaty głośno odczytuje syntezator mowy.
W filmiku bierze udział osoba dorosła z wodogłowiem. Nie potrafi się składnie wyrażać i ma trudności motoryczne. Składa komunikaty pismem obrazkowym na tablecie.

[3] LOGOPEDIA

c.d.n.