PRZESYŁANIE OBRAZU NA INNE URZĄDZENIE(a)

Tablet (lub smartfon) jest "jednoosobowy": śledzenie obrazu przez większą liczbę osób nie jest wygodne.

Jak przesłać obraz do projektora, monitora albo do innych tabletów?

Patrz też koniecznie: Różne sposoby przesyłania obrazu - zestawienie cech:

Bezprzewodowe przekazywanie obrazu [T-E], [T-T]

Brzmi zachęcająco, jednak bezprzewodowe przesyłanie obrazu ma kilka wad:

 • Wymaga dobrego, stabilnego i szybkiego połączenia WiFi między urządzeniami. Dlatego działa tylko na bardzo krótkim dystansie.
 • Trzeba się liczyć z pogorszoną jakością obrazu i opóźnieniami czasowymi, zaś w przypadku obrazu ruchomego - z możliwym ograniczaniem liczby klatek na sekundę.
 • Rozpoczęcie transmisji obrazu wymaga wykonania pewnych operacji konfiguracyjnych, które mogą być uciążliwe i zawodne w warunkach prowadzonych zajęć.

Przewodowe przekazywanie obrazu [T-E]

Pozornie proste, pewne i tanie. Możliwe problemy, to

 • Wzajemna niekompatybilność urządzeń, złączy, standardów.
 • Fizyczne obciążenie delikatnych gniazd mobilnych urządzeń zagrażające ich szybkim zużyciem lub nawet uszkodzeniem sprzętu.
 • Rozłączanie połączenia w urządzeniu mobilnym podczas pracy w ruchu, dolegliwe zwłaszcza przy pracy z urządzeniem trzymanym w dłoniach oraz przy posługiwaniu się stosunkowo ciężkimi i sztywnymi kablami HDMI.
 • Rozpoczęcie transmisji obrazu wymaga wykonania pewnych operacji konfiguracyjnych, które mogą być uciążliwe i zawodne w warunkach prowadzonych zajęć.

Przekazywanie obrazu przez kamerę wizualizera [T-E]

Rozwiązanie technologicznie proste, bardzo uniwersalne. Jego kluczową zaletą jest możliwość pracy z wieloma różnymi urządzeniami (np. uczniowie mogą bez przeszkód demonstrować grupie obraz z własnych urządzeń).

Wady tego rozwiązania:

 • Zagrożenie powstawaniem odblasków na ekranie w przypadku nieprzemyślanego i niekorzystnego ustawienia wizualizera.
 • Ograniczenie rozdzielczości i jakości obrazu (w stopniu zależnym od jakości wizualizera).

Skąd - dokąd?


 • [T-E] Tablet -> Ekran (bezpośrednio)
(istnieją rozwiązania ukierunkowane na wyświetlanie wideo lub na przesyłanie pełnorozdzielczych obrazów statycznych - np. prezentacji PP oraz rozwiązania uniwersalne),
 • [T-K] Tablet -> Komputer (a stamtąd do projektora)
(tu podobnie istnieją różne podejścia zależnie od wymagań wobec przesyłanych treści)
 • [K-T] Komputer -> Tablet (lub do kilku tabletów jednocześnie)
(nauczyciel - uczniowie, zamiast projektora),
 • [T-T] między Tabletami
(w tym współdzielenie ekranu w grupie)

Komputer: PC lub laptop

Ekran: projektor, TV, monitor wielkoekranowy, tablica aktywna etc.